Ring 24 41 93 50
Busudlejning og busrejser
Sikkerhedspolitik

Kagan’s Turists sikkerhedspolitik

Vi hos Kagan’s Turist har naturligvis fulgt situationen omkring busser, køre- og hviletid samt hastigheder som jo beklageligvis har ført til ulykker og megen menneskelig lidelse. Vi har selvfølgelig altid haft en holdning til sikkerhed. Situationen har derfor ikke ændret sig hos os. Alligevel har vi fundet det rigtigt at offentliggøre vores formulerede sikkerhedspolitik, således at vore kunder ved hvad vi gerne vil stå for og hvad vi tilstræber.
Vore kunder kan på denne måde konstant auditere os i forhold til den beskrevne standard for firmaets sikkerhedsengagement:
Kagan’s Turist Aps forpligter sig til konstant at operere hen imod det højest opnåelige sikkerhedsniveau.
Kagan’s Turist Aps accepterer ikke at ulykker er uundgåelige–ulykker kan og skal undgås, og midlet hertil er konstant evaluering af risici med det formål at fjerne eller minimere dem.
Kagan’s Turists sikkerhedprogram tager udgangspunkt i den menneskelige dimension og er således et system der bygger på tillid. Vi er tilhænger af et arbejdsmiljø, der ikke placerer skyld og ansvar, men er ikke-bebrejdende og ikke-straffende. At fejle er menneskeligt og vi straffer ikke mennesker fordi de er mennesker. Bevidst tilsidesættelse af sikkerhedshensyn derimod tolereres ikke..
Kagan’s Turists sikkerheds program bygger på, at sikkerhed er indbygget i procedurer og arbejdsmetoder. Programmet indeholder et feed-back system, der skal fin-tune disse procedurer og arbejdsmetoder således at de konstant er optimerede.
Sikkerhedsprogrammet stræber mod at identificere fejl og mangler og derefter angribe disse–ikke at angribe dem der begår fejlene–alt med det formål at lære af dem og derved undgå at komme i samme situation.
Kagan’s Turist tillader ikke at der køres bevidst hurtigere end loven foreskriver og ej heller at køre- og hviletids bestemmelserne overtrædes. Det er vores klare politik ikke at acceptere, at disse regler brydes, bøjes eller tilsidesættes på grund af pres–hverken udefra (kunderne) eller indefra.(ledelsen).
Alle ansatte i Kagan’s Turist er personligt ansvarlige for at såvel bogstav som ånd i denne erklæring efterleves.
Gadstrup d. 1. April 2003
På direktionens vegne
Birger Kagan          Thomas Kagan