Ring 24 41 93 50
Busudlejning og busrejser
Vilkår ved busudlejning og turistkørsel

Turistkørsel

Tilbud

 1. Afgivelse af tilbud er ikke en garanti for at vi kan påtage os kørslen
 2. Tilbuddet er gældende i 10 dage hvorefter det automatisk annulleres hvis vi intet har hørt eller aftalt længere frist
 3. Kundens accept af tilbuddet er først bindende for Kagan’s Turist når depositum på bestillingen er modtaget. Betalingsfristen for depositum er normalt 10 dage

Regler for kørslen

 1. Kørslen tilstræbes at følge den ønskede kørselsplan så nøje som muligt. Afvigelser grundet force majeure kan forekomme. Kagan’s Turist erstatter ikke for force majeure forhold.
 2. Egne drikkevarer, slik og madvarer må ikke nydes i bussen medmindre andet er aftalt eller at vi ikke kan tilbyde disse varer der normalt kan købes i bussen.
 3. Rygning i busserne er normalt ikke tilladt. Rygning i sovebusser er altid forbudt.
 4. Større stykker bagage må ikke medtages i kabinen–de skal sættes i bagagerummene
 5. Kun bussens egne video-film må vises på turen. Dette er regler der håndhæves af KODA/GRAMMEX hvorfor protester bedes rettet hertil og ikke til chaufføren. Vi synes også reglerne er dumme, men sådan er de altså..
 6. Pauser skal aftales forinden kørslen påbegyndes. Dette skyldes at køre- og hviletiderne skal kunne overholdes hvorfor pauser skal begrænses da vi ellers risikerer at skulle holde stop i 8 timer.
 7. Chaufførernes anvisninger skal nøje efterleves
 8. Absolut INGEN tyggegummi i busserne

Betaling

 1. Der opkræves depositum på ca. 10% af turens pris
 2. Restbetaling for kørslen skal–medmindre andet er aftalt- være os i hænde senest 2 bankdage inden kørslen
 3. Manglende eller forsinket betaling kan føre til at bussen udebliver indtil betaling har fundet sted

Afbestilling

Afbestilling kan finde sted op til 30 dage inden køredagen mod et gebyr på 500,00. Afbestilling senere end 30 dage, men inden 7 dage medfører et gebyr på 10% af den aftalte pris. Senere afbestilling end 24 timer medfører fakturering af 50% af hele kørselsprisen.

Busudlejning

Du kan kun leje bus hos os hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du har kørekort til bus-Kategori D på dit kørekort
 2. Du har chauffør uddannelsesbevis
 3. Nye lejere af store turistbusser skal vi lige have en lille prøvetur med så vi kan vise betjeningen af bussens mange funktioner og vi lige forvisser os om at det ser fornuftigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ud
 4. accepterer betingelserne for lejemålet som beskrevet på denne side samt på lejekontrakten
Senest 10 dage efter bestillingen og modtagelsen af ordrebekræft-else skal der indbetales et depositum på ca. 10% af lejeprisen dog mindst 1.000,00 kr. Ved afbestilling af reservationen tilbagebetales dette depositum IKKE.
Ved afbestilling senere end 15 dage før lejemålet faktureres desuden 50% af lejebeløbet. Afbestilling senere end 10 dage inden 1. Lejedag medfører fakturering af det fulde beløb.
Bussen skal afhentes og afleveres på udlejers adresse i Greve. Ved afhentningen skal det fulde lejebeløb minus evt. indbetalt depositum betales, og der skal  deponeres et beløb til dækning af selvrisiko som er 5.000,00 ved kørsel i DK og 10.000,00 ved udlandskørsel. Bussen skal afleveres til aftalt tid. Udeblivelser eller forsinkelser kan medføre fakturering af ekstra døgn.
Chaufføren skal være indstillet på en kort prøvetur i bussen for at vi kan sikre os at bussen betjenes korrekt og for gennemgang af bussens funktioner. Vi forbeholder os ret til at afvise en chauffør hvis vi skønner at vedkommende ikke på betryggende vis-både i forhold til passagererne og til materiellet-vil kunne gennemføre kørslen.
I tilfælde af at lejeren bliver indblandet i trafikuheld uanset om det er i udlandet eller i Danmark, skal udlejer straks og ubetinget informeres. Lejer anbefales ikke at aftale skyldspørgsmål med modparten men overlade dette til politiet. Evt. skyldspåtagelse sker for lejers egen regning og risiko og binder ikke udlejer eller udlejers forsikringsselskab. Udlejer er berettiget til ved trafikuheld straks at hæve depositummet indtil skyldsspørgsmålet er afklaret og skaden opgjort.

NB – i tilfælde af driftstop – meget vigtigt

I tilfælde af driftsstop skal man gøre sig klart at vi ikke kan spænde et sikkerhedsnet ud under lejeren forstået således at vi ikke kan garantere assistance til hjemtransport eller færdigkørsel af turen. Når man vælger at leje en bus til sin tur fremfor at få kørslen udført af et professionelt vognmandsforetagende har man samtidig selv påtaget sig ansvaret for turen gennemførelse. En bus er et stykke teknik der kan og vil bryde ned på forskellige systemer fra tid til anden – disse nedbrud og konsekvensen heraf har man som lejer accepteret og man må derfor ikke forvente at vi stiller en anden bus til rådighed inden for lejebeløbet. Såfremt vi skal køre turen færdig for lejeren vil det ske til almindelig og normal takst. Belært af erfaringen vil Kagans Turist forlange at der underskrives en accept af betaling for sådanne transporter.
Ved aflevering skal følgende være foretaget:
 1. Toilettet skal være tømt – faktureres med 500,00 hvis det ikke er
 2. Bussen tanket – faktureres med aktuelt tanket diesel + 250,00 hvis den ikke er tanket
 3. Alt affald fjernet, askebægre tømt, gardiner sat på plads, stolerygge rettet op, fodstøtter slået op og alle effekter fjernet fra gulv, avisnet og hattehylder
 4. Vandbeholder til køkken skal være tømt
 5. Køkken rengjort, kaffemaskine tømt og skyllet
 6. Pølsekoger tømt for vand og rengjort
 7. Kontrol af bussens inventar herunder værktøjskassens indhold
Ved mangelfuld rengøring i henhold til ovenstående faktureres pr. time kr. 250,00 plus moms–dog minimum for 3 timer
Det kan dog inden lejemålet aftales at vi står for rengøringen i henhold til de ovenstående punkter. Prisen herfor aftales samtidig
NB Der er fuld erstatningspligt–dvs. uden for selvrisikoen–for ødelæggelser af bussens interiør–f.eks. stole, udstyr i køkken samt video/Hi-Fi.
Kagans Turist fraskriver sig ethvert ansvar for driftsstop under en udlejning, samt at en udlejning ikke kan gennemføres såfremt bussen fra et tidligere lejemål er returneret i en stand der gør at den ikke kan køre.