Om Kagan

Her på siden kan du læse meget mere om Kagan, sikkerhedspolitik og se vores samarbejdspartnere. 
Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at ringe til os på tlf. + 45 24 41 93 50

Kagan

Samarbejdspartnere

KONCERTBUSSEN

Bekvem, Smart, billig og miljøvenlig transport til koncerter.

FESTIVALBUSSEN

Festivalbussen har siden sommeren 1999 arrangeret busture til koncerter & festivaler i Sverige, Norden & Europa.

REJSEGARANTIFONDEN

Kagan´s Turist er godkendt og registreret hos rejsegarantifonden med nr.: 2763.

Sikkerhedspolitik

Vi hos Kagan’s Turist har naturligvis fulgt situationen omkring busser, køre- og hviletid samt hastigheder som jo beklageligvis har ført til ulykker og megen menneskelig lidelse. Vi har selvfølgelig altid haft en holdning til sikkerhed. Situationen har derfor ikke ændret sig hos os. Alligevel har vi fundet det rigtigt at offentliggøre vores formulerede sikkerhedspolitik, således at vores kunder ved hvad vi gerne vil stå for og hvad vi tilstræber.

Vore kunder kan på denne måde konstant auditere os i forhold til den beskrevne standard for firmaets sikkerhedsengagement:

Kagan’s Turist Aps forpligter sig til konstant at operere hen imod det højest opnåelige sikkerhedsniveau.

Kagan’s Turist Aps accepterer ikke at ulykker er uundgåelige–ulykker kan og skal undgås, og midlet hertil er konstant evaluering af risici med det formål at fjerne eller minimere dem.

Kagan’s Turists sikkerhedprogram tager udgangspunkt i den menneskelige dimension og er således et system der bygger på tillid. Vi er tilhænger af et arbejdsmiljø, der ikke placerer skyld og ansvar, men er ikke-bebrejdende og ikke-straffende. At fejle er menneskeligt og vi straffer ikke mennesker fordi de er mennesker.

Bevidst tilsidesættelse af sikkerhedshensyn derimod tolereres ikke..

Kagan’s Turists sikkerheds program bygger på, at sikkerhed er indbygget i procedurer og arbejdsmetoder. Programmet indeholder et feed-back system, der skal fin-tune disse procedurer og arbejdsmetoder således at de konstant er optimerede.

Sikkerhedsprogrammet stræber mod at identificere fejl og mangler og derefter angribe disse–ikke at angribe dem der begår fejlene–alt med det formål at lære af dem og derved undgå at komme i samme situation.

Kagan’s Turist tillader ikke at der køres bevidst hurtigere end loven foreskriver og ej heller at køre- og hviletids bestemmelserne overtrædes. Det er vores klare politik ikke at acceptere, at disse regler brydes, bøjes eller tilsidesættes på grund af pres–hverken udefra (kunderne) eller indefra (ledelsen).

Alle ansatte i Kagan’s Turist er personligt ansvarlige for at såvel bogstav som ånd i denne erklæring efterleves.

Greve d. 7. marts 2022

På direktionens vegne
Birger Kagan | Thomas Kagan

NB – i tilfælde af driftstop – meget vigtigt

I tilfælde af driftsstop skal man gøre sig klart at vi ikke kan spænde et sikkerhedsnet ud under lejeren forstået således at vi ikke kan garantere assistance til hjemtransport eller færdigkørsel af turen. Når man vælger at leje en bus til sin tur fremfor at få kørslen udført af et professionelt vognmandsforetagende har man samtidig selv påtaget sig ansvaret for turen gennemførelse.

En bus er et stykke teknik der kan og vil bryde ned på forskellige systemer fra tid til anden – disse nedbrud og konsekvensen heraf har man som lejer accepteret og man må derfor ikke forvente at vi stiller en anden bus til rådighed inden for lejebeløbet.

Såfremt vi skal køre turen færdig for lejeren vil det ske til almindelig og normal takst. Belært af erfaringen vil Kagans Turist forlange at der underskrives en accept af betaling for sådanne transporter.

Ved aflevering skal følgende være foretaget:

 1. Toilettet skal være tømt – faktureres med 500,00 hvis det ikke er.
 2. Bussen tanket – faktureres med aktuelt tanket diesel + 250,00 hvis den ikke er tanket.
 3. Alt affald fjernet, askebægre tømt, gardiner sat på plads, stolerygge rettet op, fodstøtter slået op og alle effekter fjernet fra gulv, avisnet og hattehylder.
 4. Vandbeholder til køkken skal være tømt.
 5. Køkken rengjort, kaffemaskine tømt og skyllet.
 6. Pølsekoger tømt for vand og rengjort.
 7. Kontrol af bussens inventar herunder værktøjskassens indhold.

  Ved mangelfuld rengøring i henhold til ovenstående faktureres pr. time kr. 250,00 plus moms–dog minimum for 3 timer.

  Det kan dog inden lejemålet aftales at vi står for rengøringen i henhold til de ovenstående punkter. Prisen herfor aftales samtidig

  NB Der er fuld erstatningspligt – dvs. uden for selvrisikoen–for ødelæggelser af bussens interiør – f.eks. stole, udstyr i køkken samt video/Hi-Fi.

  Kagans Turist fraskriver sig ethvert ansvar for driftsstop under en udlejning, samt at en udlejning ikke kan gennemføres såfremt bussen fra et tidligere lejemål er returneret i en stand der gør at den ikke kan køre.

  Vilkår ved busudlejning og turistkørsel

  Tilbud
  1. Afgivelse af tilbud er ikke en garanti for at vi kan påtage os kørslen.
  2. Tilbuddet er gældende i 10 dage hvorefter det automatisk annulleres, hvis vi intet har hørt eller aftalt længere frist.
  3. Kundens accept af tilbuddet er først bindende for Kagan’s Turist når depositum på bestillingen er modtaget.

   Betalingsfristen for depositum er normalt 10 dage.

   Regler for kørslen
   1. Kørslen tilstræbes at følge den ønskede kørselsplan så nøje som muligt. Afvigelser grundet force majeure kan forekomme. Kagan’s Turist erstatter ikke for force majeure forhold.
   2. Egne drikkevarer, slik og madvarer må ikke nydes i bussen medmindre andet er aftalt eller at vi ikke kan tilbyde disse varer der normalt kan købes i bussen.
   3. Rygning i busserne er normalt ikke tilladt. Rygning i sovebusser er altid forbudt.
   4. Større stykker bagage må ikke medtages i kabinen – de skal sættes i bagagerummene.
   5. Kun bussens egne video-film må vises på turen. Dette er regler der håndhæves af KODA/GRAMMEX hvorfor protester bedes rettet hertil og ikke til chaufføren. Vi synes også reglerne er dumme, men sådan er de altså.
   6. Pauser skal aftales forinden kørslen påbegyndes. Dette skyldes at køre- og hviletiderne skal kunne overholdes, hvorfor pauser skal begrænses da vi ellers risikerer at skulle holde stop i 8 timer.
   7. Chaufførernes anvisninger skal nøje efterleves.
   8. Absolut INGEN tyggegummi i busserne.
   Betaling
   1. Der opkræves depositum på ca. 10% af turens pris.
   2. Restbetaling for kørslen skal – medmindre andet er aftalt – være os i hænde senest 2 bankdage inden kørslen.
   3. Manglende eller forsinket betaling kan føre til at bussen udebliver indtil betaling har fundet sted.
   Afbestilling
   1. Afbestilling kan finde sted op til 30 dage inden køredagen mod et gebyr på 500,00.
   2. Afbestilling senere end 30 dage, men inden 7 dage medfører et gebyr på 10% af den aftalte pris.
   3. Senere afbestilling end 24 timer medfører fakturering af 50% af hele kørselsprisen.

   Din professionelle busvognmand

   Skal du bruge bustransport og buskørsel, er Kagan's Turist i Greve din professionelle samarbejdspartner. Vi er kendetegnet ved høj professionalitet og service. Vores moderne busser vedligeholdes og rengøres med stor grundighed, så jeres tur, uanset længde, bliver en god oplevelse.

   Kontakt Kagan's Turist på tlf. +45 61 10 20 60 for busrejser til ind- og udland, busudlejning og turistbusser i København & omegn.

   Kontakt os i dag på tlf.  61 10 20 60 og planlæg din næste bustur